O NÁS

TV REGION – televízia o ľuďoch pre ľudí

Sme regionálna spravodajsko-publicistická internetová televízia, . Svoje vysielanie sme spustili 20.10.2011. Prvým príspevkom uverejneným na webovej doméne www.tvregion.tv sme sa zaradili medzi mediálne subjekty na Záhorí.

Televízia vysiela na internete formou V-O-D (video on demand = video na vyžiadanie). Je to moderná forma vysielania, ktorá našla svoje uplatnenie najmä vo virtuálnom svete. V praxi to znamená, že divák si môže vybrať čo a kedy chce sledovať. Bez zbytočného čakania si klikne na príspevok, ktorý ho zaujíma. TV REGION je pravidelnou súčasťou mnohých domácností na Záhorí a južnej Morave. Za svoju existenciu sa stala silným a rešpektovaným médiom v regióne, sledujú ju však ľudia z celého Slovenska. Veľmi obľúbená je medzi Záhorákmi v zahraničí, ktorí sa zaujímajú o dianie „doma“ – na Záhorí. TV REGION má vybudovanú značku i divácke zázemie. Má všetky predpoklady na to, aby sa z nej stala silná televízia na Záhorí.

  • sme televíziou „o ľuďoch a pre ľudí“
  • odpovedáme na otázky, ktoré sú ľudom zväčša nedostupné
  • realitu objasňujeme v súvislostiach

V práci presadzujeme „INFOTAINMENT“ – spravodajstvo prinášame ľuďom zábavnou formou