COPYRIGHT TV REGION

Copyright © MEDIATIVE s. r. o. a TV REGION a jednotliví autori. Všetky práva vyhradené. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu TV REGION, resp. MEDIATIVE s. r. o. je zakázaná akákoľvek ďalšia publikácia, kopírovanie alebo distribúcia akéhokoľvek materiálu alebo časti materiálov povahy textovej, obrazovej alebo zvukovej, zverejneného na stránkach www.tvregion.tv a to vrátane šírenia prostredníctvom elektronickej pošty, SMS správ a vrátane zahrnutia týchto materiálov alebo ich častí do rámcov či prekopírovanie do vnútropodnikovej, či inej privátnej siete a vrátane uchovania v akýchkoľvek databázach. Tieto obmedzenia sa nevzťahujú na informácie, zreteľne označené ako „tlačová správa“, ktoré je možne bez akýchkoľvek obmedzení ďalej šíriť s podmienkou uvedenia zdroja www.tvregion.tv. V prípade porušenia autorského zákona bude TV REGION postupovať v zmysle legislatívy SR a vzniknutú situáciu riešiť právnou cestou.

Pri citácii, ktorú povoľuje autorský zákon, je vždy nutné uviesť ako zdroj www.tvregion.tv

Ochrana osobných údajov

Redakcia TV REGION zaručuje všetkým čitateľom ochranu ich osobných údajov. Redakcia nezbiera žiadne osobné údaje, ktoré im čitatelia, resp. diváci sami dobrovoľne neposkytnú (napríklad pri prispievaní názormi v diskusnom fóre alebo účasťou v súťažiach).