Senica sa stará o svojich seniorov: Začala s rozdávaním respirátorov FFP2

SENICA I Priamo do poštových schránok poputovali respirátory FFP2 seniorom nad 65 rokom. Senická radnica takýmto krokom chráni najohrozenejšiu skupinu obyvateľstva.

„Očkovanie stále pre nedostatok vakcín viazne, nielen seniori majú veľmi obmedzené možnosti oň požiadať. Aj preto sme sa rozhodli zvýšiť ochranu ich zdravia poskytnutím respirátorov, ktoré majú podľa odborníkov kvalitatívne lepšie schopnosti filtrácie vdychovaného i vydychovaného vzduchu. Naviac, aj čerstvé opatrenia schválené vládou, hovoria o povinnosti nosenia respirátorov od 8. marca v obchodoch či hromadnej doprave,“ reaguje primátor Senice Martin Džačovský, ktorý sa takisto pripojil k dobrovoľníkom a pomáhal s doručovaním respirátorov.

Ochranné certifikované respirátory na tvár FFP2 pomáhajú mestu roznášať členovia zo Združenia saleziánskej mládeže DOMKA, stredisko Senica, dobrovoľníci z organizácie SENICA 2.0 a niektorí poslanci mestského zastupiteľstva.

„Ide o kvalitné jednorazové respirátory, ktoré vydržia v kuse chrániť osem až desať hodín. Predpokladám, že na nákup potravín stačí seniorom cca polhodinka alebo hodinka. Dôležité je, aby si respirátor vždy nasadzovali, a aj snímali z tváre čistými rukami a aby sa dotýkali len pružných gumičiek, ktoré sa pri ich nasadzovaní dávajú za uši. Takto použitý respirátor je doma ideálne vystaviť pôsobeniu germicídneho žiariča alebo ho postriekať čo najviac koncentrovaným alkoholom a nechať vyschnúť. Takéto zaobchádzanie by mohlo predĺžiť jeho účinnosť, prípadne umožniť jeho opakované použitie,“ vysvetľuje vedúca Sotinskej lekárne Lucia Blažeková.

S roznáškou respirátorov budú dobrovoľníci pokračovať aj v priebehu nasledujúcich dní, kým nebudú doručené naozaj každému jednému občanovi s trvalým bydliskom v Senici vo veku 65 rokov a viac.

Informovala Tatiana Moravcová, hovorkyňa mesta Senica.

REKLAMA