More

  Ošarpaná autobusová stanica v Senici minulosťou: Takéto má vlastník s miestom plány!

  SENICA I Okoliu autobusovej stanice v Senici svitá na lepšie časy. Dnes začala demolácia ošumelých a zanedbaných predajných stánkov na autobusovej stanici, ktoré pre Senicu rozhodne nie sú peknou vizitkou. Koncom januára si na Spoločnom stavebnom úrade v Senici prevzal súčasný vlastník autobusovej stanice, ktorým je spoločnosť SAD PROJEKTOVÁ 1,  s. r. o., rozhodnutie o odstránení stavby na takmer polovicu stánkov. Je to výsledok ročnej práce nového vlastníka, ktorý intenzívne rokuje s majiteľmi jednotlivých prevádzok. Cieľom spoločnosti je vytvoriť moderný a komfortný priestor pre cestujúcu verejnosť, ktorý by motivoval ľudí k využívaniu verejnej dopravy.

  V priebehu minulého roka spoločnosť SAD PROJEKTOVÁ 1 intenzívne rokovala s jednotlivými majiteľmi stánkov. Doteraz sa im podarilo vysporiadať šesticu stánkov, pri ktorých následne požiadali o búracie povolenie. „Tu sa chceme poďakovať vedeniu mesta za korektnú spoluprácu a profesionálny prístup. Je zrejmé, že aj mesto Senica má v tejto veci jasný postoj a je v rámci svojich kompetencií súčinné pri jeho riešení,“ povedal zástupca spoločnosti SAD PROJEKTOVÁ Peter Košút. Zástupcovia vlastníka pokračujú v rokovaniach aj s ostatnými majiteľmi stánkov o možnosti odkúpenia, na akúkoľvek dohodu je však potrebná vôľa dvoch strán. Prioritným zámerom spoločnosti je vysporiadať všetky stánky a následne ich asanovať. „Stánky v našom vlastníctve chceme zlikvidovať do 31. marca 2021 v zmysle rozhodnutia stavebného úradu mesta Senica,“ prezradil Košút. 

  Stánky boli zatvorené, schátralé a mestu nerobili peknú vizitku.

  „S novým vlastníkom od začiatku intenzívne komunikujeme, pričom sme neustále zdôrazňovali našu požiadavku na úpravu a skultúrnenie tohto priestoru. Oceňujem, že sa sme sa stretli s pochopením a že sa postupne plnia naše džentlmenské dohody,“ reagoval primátor Senice Martin Džačovský.

  V súčasnosti sa v niektorých stánkoch podávajú hlavne alkoholické nápoje, čím dochádza k znečisťovaniu celého areálu a k sústredeniu osôb, ktoré poškodzujú a znehodnocujú okolie aj majetok vlastníka autobusovej stanice. Väčšina stánkov je už niekoľko rokov zavretá, sú v schátralom až dezolátnom stave, špatia celé okolie a sústreďujú sa v ich okolí asociáli, nehovoriac o voľne pohodených odpadkoch v celom priestore autobusovej stanice.

  Zámerom našej spoločnosti je kontinuálne zveľaďovať autobusovú stanicu v Senici. Máme pripravené viaceré investičné zámery, ktorých realizácia je však do značnej miery naviazaná na vyriešenie problému so stánkami. Pracujeme na niekoľkých investíciách, a veríme že niektoré z nich budeme môcť tento rok verejnosti predstaviť. Investície však závisia jednak od vyriešenia problému so stánkami a ich majiteľmi, ako aj od realizácie rekonštrukcie križovatky na Hurbanovej ulici,“ dodal na záver Peter Košút.

  Foto: mesto Senica

  REKLAMA
  REKLAMA

  Najnovšie články

  Mohlo by vás zaujímať